مقالات

معدن طلای Kiniero

 ۱۳۹۵/۰۷/۲۱
معدن طلای Kiniero
معدن Kiniero (در گذشته به نام Jean-Gobele شناخته می شد) در مرکز گینه و 650 کیلومتری شرق Conakry پایتخت گینه واقع شده است. معدن Kiniero رسماً در ماه آپریل 2002 با بودجه 4/12 میلیون دلاری آغاز بکار نمود. مجموع تولیدات این معدن در سال 2003،46,728 انس طلا با ارزش 232 دلار برای هر انس بوده است. میزان ذخایر جدید در سال 2003 تا 5,070,300 تن با عیار 12/3 گرم درتن طلا و یا 508,900 انس طلا رسید.
- زمین شناسی
 
کانی زایی طلابه صورت استوک ورک سیلیسی، عمدتاً با جهت 45 درجه شمالی و شیب به سمت غرب ظاهر می شوند. لایه های لاتریتی دارای ضخامت 2 تا 6 متر از بازشدندیگرترانشه ها و توسعه دیگر ساختارها جلوگیری به عمل می آورند. 
کانسار جدید در معدن طلای Kiniero در زون West Balan درحدود 5 کیلومتریشمالغرب Jean East واقع شده است. این ساختار جدید در سال 2003با توجه به بررسی های ژئوشیمیایی کشف گردید، این آنومالی طول 1000 متر و عرض 400 متر، با عیار 1050 ppb را نشان میدهد. 
مجموع میزان منابع و ذخایر کانسار West Balan، 722,422 تنکان سنگ با عیار 36/3 گرم درتن طلا حاوی 77,900 انس طلا است. کانی زایی زون West Balan در تمام جهات انجام شدهاست. 
مجموع میزان ذخایرقطعی و احتمالی معدن در سال 2004 دارای رشد 7 درصدی بوده است. و هم اکنون میزان این ذخایر 5,275,300 تن با عیار 22/3 گرم درتن و شامل545,000 انس طلا بوده است.در ادامه معدن کاری در سال 2005،درحدود60,000 انس طلا بدست آمد. 
 
- معدن کاری
 
استخراج طلا در معدن طلای Kiniero به روش روباز صورت می گیرد.  کارخانه SEMAFO-Guinea بهره بردار معدن Kiniero در نزدیکی شهرKouroussa درحدود 650 کیلومتری شرق Conakry قرار گرفتهاست. میزان تولیدات این معدن 1277 کیلوگرم طلا در سال 2004 بوده است. دردسامبر سال 2004 میزان ذخایر قطعی و احتمالی معدن Kinieroدرحدود 3/5میلیون تن با عیار 22/3 گرم درتن طلا گزارش شد. 
در سال 2004،411,948 تن کانسنگ با عیار 36/3 گرم درتن مورد فرآوری قرارگرفت و مجموعتولیدات 41,049 انس طلا بوده است. علارقم دستیابی به کانسار عیار پایین،خروجی کارخانه میزان رو به رشدی داشته است. با تعمیر آسیاب فرآوریظرفیت کارخانه به بیش از 50,000 تن کانسنگ اکسیده در ماه افزایش یافت واین مسئله باعث افزایش ظرفیت کارخانه به بیش از 25 % می شود. 
در آغاز بهره برداریها، معدن طلای Kiniero،169,000 انس طلا را در طولسه سال عمر معدن بدست آورد. در اواخر سال 2004 بعد از تولید مجموعاً129,782 انس طلا، میزان ذخایر قطعی و احتمالی معدن 260,900 انس طلا و عمرمعدن حداقل 5 سال تعیین گردید

در فصل دوم سال2005، فرآوری 163,851 تن کانسنگ معدن Kiniero با عیار 7/3گرمدرتن با سرعت بازیافت 93% انجام پذیرفت و درنتیجه درحدود 18,155 انسطلاتولید گردید. در کارخانه Kiniero میزان تولیداتماهانه معدن به علت افزایش سرعت فرآوری و افزایش خروجیمعدن، بیش از میزان پیش بینی شده، افزایش یافته بود. 


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.