مقالات

کانسار خونی

 ۱۳۹۵/۰۷/۲۱
کانسار خونی
ایــن کانسار در 60 کیلومـتری شـرق انــارک به مختصـات '13°54 طــول شــرقی و '27°33 عرض شمالی قرار دارد.
- زمین شناسی:
نوع کانی‌سازی در اینجا رگه‌ای و شامل سرب، روی و طلا است که در رگه‌های سیلیسی تمرکز یافته‌اند. عیار طلا از 2 تا 40 گرم در تن گزارش شده است.
در حال حاضر شرکت سهامی کل معادن ایران متقاضی این محدوده می‌باشد.
- فعالیتهای اکتشافی صورت گرفته:
 _ تهبه نقشه های زمین شناسی_ معدنی در مقیاس 1:20000 و1:5000 توسط شرکت تکنواکسپرت

 _حفر 3 گمانه اکتشافی به عمق 7/546 متر و برداشت 36 نمونه از آنها.


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.