در زمان بروز سرقت و یا مفقود شدن طلا و جواهرات اطلاع رسانی به دیگر فعالان این صنعت نیازمند زمان زمان بوده و ممکن است این اطلاعات حتی در شهرهای دیگر قابل دسترسی نباشد در حالیکه پرتال طلا و جواهر بستری است که در صورت وقوع این حوادث مشترک می تواند فورا اقدام به انتشار اطلاعات فنی و تصاویر کالای مفقود شده و یا به سرقت رفته نموده و دیگر مشترکین ظرف چند ثانیه از این اطلاعات بهره مند خواهند شد و در صورت مشاهده این کالا فورا مال باخته و مراجع انتظامی را مطلع خواهند کرد.

در پرتال طلا و جواهر پیش بینی شده است تا در صورت مشاهده این گونه محصولات توسط هر یک از اعضا بدون نیاز به تماس تلفنی و یا هر نوع اقدامی که مراجعه کننده را متوجه خطر نماید از طریق کلیک بر روی آیکون مخصوص که صرفا در اختیار اعضای پرتال طلا و جواهر قرار دارد فورا اطلاع به صاحب اصلی کالا ارسال شود تا وی بدون دغدغه و نگرانی مراجع ذیصلاح را آگاه نماید.