یکی از بخشهای منحصر به فرد پرتال طلا و جواهر مربوط به بخش اطلاعات طلا و جواهرات به سرقت رفته و یا مفقود شده است. در زمان بروز سرقت و یا مفقود شدن طلا و جواهرات، اطلاع رسانی به دیگر فعالان این صنعت نیازمند زمان بوده و ممکن است این اطلاعات حتی در شهرهای دیگر قابل دسترس نباشد در حالیکه پرتال طلا و جواهر بستری ایجاد نموده است که در صورت وقوع این حوادث مشترک بتواند فوراً اقدام به انتشار اطلاعات فنی و تصاویر کالای مفقود شده و یا به سرقت رفته نموده و دیگر مشترکین ظرف چند ثانیه از این اطلاعات بهرمند خواهند شد و در صورت مشاهده این کالا فوراً مال باخته و مراجع انتظامی را مطلع خواهند کرد. این خدمت محدود به واحدهای صنفی بوده و در مورد مشتریان در صورت احراز مالکیت، امکان انتشار اطلاعات و تصاویر صرفاً توسط واحد صنفی فروشنده کالا امکان پذیر خواهد بود. شایان ذکر است در صورت وجود دستور مقامات محترم قضایی و انتظامی اطلاعات و تصاویر کالای به سرقت رفته، به سرعت برای کلیه مشترکین قابل نمایش خواهد بود.